Hotărârea nr. 328 din 2022

privind ajustarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Alba Iulia nr. 95547/2018

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 328

privind ajustarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Alba Iulia nr. 95547/2018

 

Continutul hotărârii poate fi consultat la sectiunea anexe